Pseudo-mercy

Kao mrene iz mreže zapletene
iz naših usta reči izvučene,
kao igle iz prstiju i jezika
koje počinju da gmižu i zabadaju se u meso,
dok nas gaze mrtvojedi
i taljige bojne krvlju umazane.

Refleksni odjek kapaka.
Vivisekcija iz zamućenog neba…
Predigra pred autopsiju idealnog scenarija
zaokruženog oksimoroničnim i eutanazijatičnim naslovom
“mercy-killing” alias “mercy-angel”.
Epistola u vidu monumenta podrugljivog izgleda
adresirana drhtavim slovima na kuću
u tipičnim bojama bolnice:
Pennsylavania avenue 1600
Država: Federacija pseudomoralnih domorodaca.

Odgovar kratak i grub
“Nema na čemu i drugi put”

Potpis i faksimil lekara:
dr. Lešinar Novosvetovni

Groteskni san

Ulica je prazna i namirena jakim sedativima.
Uz to je i jednosmerna,
mada znaka za to nigde nema.
Iznad krovova krvava kriška limuna
po ko zna koji put,
igra svoj oproštajni ples sa zvezdama.
Na jednoj troglavoj banderi
obamreli Isus ili čovek koji veoma liči na njega,
prikoven u predelu dušnika, ispija neku žestinu –
Njišući se poput klatna po telefonskim sajlama.
Arvo Pärt u kombinaciji sa Hieronimusom i setom
izvesno obezbeđuje groteskne snove.