Fragmenti

Na svakom meridijanu
samuju rastavljeni delovi celine.
Rastavljeni željom nebesa.
Spojeni željom nebesa.

Priručje šoljice za kafu
i
nedovršeni upitnik

Malo jedanaesto slovo azbuke
i
napola slomljeni štap mokrih kapaka

Oni se godinama traže
u jamama goropadnog sopstva.
Stružući slast lakoće i meda,
sa jezika skramu i okove ropstva.

Nekada se pronađu!
Užlebe se.
Nekada se ne pronađu
i ostanu razglobljeni fragmenti.

Ako se nađu
spoje se.
Od njih nastane:
idealni spoj nesavršenosti,
evanđeoska lepota različitosti,
celina svezana blagoslovom etra,
koštanim tkivom izumrle vrste,
mudrošću eona,
viteškim srcem
i verom slepog beskućnika.

Ako se nađu pocinje život…
Ako se ne nađu
ostaju promašeni životi
i
dva pokidana dela jednog lista deteline.

Morfejeva staza

U snu smo putnici.
Tragaoci za beskonačnim…

Neko je vidra na pupoljku procvetalog bagrema.
Neko je fenjer koji treperi po uglovima.
Kroz nečija rebra prolaze strele.
Iz nečijih očiju niču crkve i kapele.

U snu smo beskonačni…
Stradalnici svake zore.

Svako kofera skida na drugoj stanici.
Stanice nikada nisu jedna pored druge.
I na svakoj šareni ibis mrcvari minute.
I svi smo sapatnici svog Morfeja sluge.

U snu smo stradalnici.
Pobednici svake zore…

Neko nastavlja magistralnim putem do sreće.
Neko se iskrcao na uglu Mesjeove bez broja
ispod jednog olistalog bagrema
i neba palog na zefirne gajke pokleklih heroja.