Nerođenima

 

nasilje-nad-ženama

Poluprazan tanjir zasoljen jadom telesne kapi
koja još uvek nije dovoljna da prelije čašu.
Dlan na slepoočnici tek da prekrije zverske sapi
i još par sitnih kapi straha za tek načetu flašu.

Tišina koja je ubijala više od pesnica.
Krvavi pogled oronulog stvora pravo u lice
i posle par oporih gutljaja stvorova desnica.
pravo u srce majke; u srce svilene svetice.

Zadah smrti na modrim usnama, na očima skrama,
belezi po telu koji stenju pri svakom koraku;
Nekada prekrasna vila danas je krvava dama,
zatočenica gvozdenih nadanja u polumraku.

Pretakanje sećanja u slike davnih svetlucanja.
Detinji dani na kaldrmi, zvončići sa Vrbice.
Kratak podset kao uvertira za nova grcanja
i nove rane koje će prekriti bronzano lice.

Gledao ju je dugo i onda je skinuo golu
pred nebeskim ikonama  i Bogorodicom svetom.
Tukao ju je do smrti verno odan alkoholu
i ubio nerođeni život u mesecu petom.

 

Povodom 25. novembra svetskog dana borbe protiv nasilja nad ženama!

Besna

Zatvorenih očiju
sa nebom na glavi
i recnutog grkljana
sagledavam čiljenice;
napojnica slepom čamdžiji
poljubac za Persefonu
duboka jama za…
Za krivce
ili
nedužne slutnje
trgnute iz spokoja usred noći.
Manični poremećaj duha
zarobljen u treku jutarnje kafe
sa omčom oko vrata
pokušava da se oslobodi besmisla.

Tri tačke.

Jutros me je probudio gavran.
Edgar je vaskrsnuo
i pojavio se na sudu
kao svedok bradatom alkosu
sa omčom oko vrata!

Tri tačke.

On plače cvili i stenje
dok lepljivim rukama pipa oči
i briše skramu i memlu prošlosti.
Zatvorenih očiju
sa nebom na glavi
on se rađa i ponovo mre…
Bez svedoka
u tmini
u prašini
u izjalovljenom trudu
u pokušaju života
on počinje da živi!