Skitar

Ja sam vas zbilja zavoleo
i znam da vas oduvek nosim u sebi
i da vas ima u meni i njima;
u ovim razuzdanim stihovima.
Tu ste dok plovite svojim željama
u mislima ste  koje ubijam vinom.
Ne znam da li znam ko ste,
ali znam da mi dajete etar
i nadu skrojenu od lepote vaše biti.
Ja sam vas zbilja zavoleo
mada vas nikada niseo sreo.
Verujem da sam vas nekada video
iako vas nisam tražio,
ja sam vas našao
i ne znam da li bih smeo
ni da vam uputim ove reči,
jer verujem da ćete me čuti.

Vi ste pretpostavljam negde daleko.
Sakriveni u jezgru smisla
u tmini mirisa citrionske slasti.
Vi ste seme svetla i tame.
Seme junske lepotice i seme časti.
U vama duše i tela vrve;
bunovne reči koje sve mame
na smrt; pad u grehote prve.

Nikada vas nisam tražio
i ne znam da li bih smeo,
ali verujem da sam vas nekada video
kako sakriveni u beskonačnosti
u mešku pred pucanje,
krilatite mlade pelikane
i ljubite grešne fariseje
što vam bolne izatkaše rane,
što vam bele skidoše livreje.

Nikada vas nisam video
lutajući oblacima belim našim,
obmotane glave u smrtnički veo
svojevoljno okovan godinama vašim
i prekrasnim amom raspete lepote,
a sada sam samo na korak od bljeska
na korak od sjaja; sopstvene Golgote.

Ja sam vas zbilja zavoleo
mada vas nikada niseo sreo.
Verujem da sam vas nekada video
iako vas nisam tražio,
ja sam vas našao
i ne znam da li bih smeo
ni da vam uputim ove reči,
jer verujem da ćete me čuti!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s