Molba

Molio sam za spasenje,
znam da si me odgurnuo,
visoko je tvoje bdenje,
možda nisi dobro čuo.

Molio sam se za njive,
kišne dane, rane šljive
i za gluve i za neme,
samo vreme gubi vreme.

Molio sam se za naos,
Bože, nek se smiri haos,
mislio sam biće mira,
tamburica tiho svira.
Al’ ništa od toga!

Pomozi nam božji sine.
Da li vidiš sve te kuje?
Znam da gledaš sa visine,
prevarante i buržuje
ili popa kako psuje,
al’ ni njemu nije lako.

Pomozi nam božji sine.
Sve što vidiš nije fol,
neuci nam viču s bine,
da je život samo bol.

Baci barut i čistotu,
osveštanu sa nebesa,
pa nam daruj svu divotu,
malo vode i čen mesa.

Ako hoćeš ti usliši,
ako nećeš ja se bojim
i od višeg ima viši,
kunem ti se ocem tvojim!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s